Xylolad

XYLOLAD – Preparat zawierający monoenzym endoksylanazę, która hydrolizuje arabinoksylany zawarte w ziarnistej części paszy.

Stosowany w celu:

 • Poprawy przyswajalności racji żywieniowych na bazie pszenicy, żyta i pszenżyta.
 • Zwiększenia dostępności składników odżywczych.
 • Zwiększenia przyswajalności energetycznej do 8%.
 • Zwiększenia i ustabilizowania produktywności trzody chlewnej i drobiu.
 • Monitorowania stanu miotu.  

Stosuje się go w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej wynikającej z prawidłowego odżywiania trzody chlewnej i drobiu w przypadku gdy w paszy znajduje się:  

 • Pszenica i jęczmień - do 70%.
 • Otręby i owies - do 20%.
 • Żyto i pszenżyto - do 35%.  

Dodatkowe korzyści ze stosowania preparatu:

 • Wysoka wydajność w szerokim zakresie pH,
 • Stabilny poziom aktywności ksylanazy.
 • Dobra przyczepność, łatwość mieszania i jednorodność paszy.
 • Skuteczny w przypadku pszenicy lub kombinacji pszenicy, żyta i pszenżyta.  

Dawkowanie:

 • 0,2 – 0,3 kg/t paszy