Trichofit

TRICHOFIT to unikalny zestaw naturalnych biokomponentów, który bardzo pozytywnie wpływa na jakość upraw i zdecydowanie poprawia plonowanie. W skład preparatu wchodzą przede wszystkim, specjalnie wyselekcjonowane szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma o właściwościach antagonistycznych dla szeregu fitopatogennych mikroorganizmów, dzięki czemu preparat skutecznie i naturalnie zabezpiecza przed nimi uprawy.  

TRICHOFIT bardzo pozytywnie wpływa na jakość upraw i plonowanie:

 • zboża (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza);
 • upraw przemysłowych (burak cukrowy, rzepak, słonecznik, soja);
 • drzew i krzewów owocowych (jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliw, winogron, porzeczek, agrestu, malin, truskawek);
 • warzyw w uprawach polowych i w szklarniach;
 • róży w szklarniach, upraw ozdobnych;
 • sadzonek kwiatów;
 • szkółek leśnych;  

Biopreparat TRICHOFIT skutecznie blokuje rozprzestrzenianie się patogenów w glebie i na resztkach roślin. Naturalne kultury zawarte w biopreparacie rozwijają się na sklerocjach mikroorganizmów takich jak: Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, oraz aktywnie przeciwdziałają rozwojowi grzybów z rodzaju: Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Verticillium, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Pythium, Phoma dezaktywując ich fitopatogeniczne działanie na uprawy.  

Skuteczność działania TRICHOFIT oparta jest na rywalizacji o niezbędne do życia substraty, pomiędzy zawartymi w biopreparacie naturalnymi kulturami, a szkodliwymi mikroorganizmami kolonizującymi glebę oraz resztki roślin z których, mogą się one przenosić na uprawiane rośliny. Ten rodzaj działania wspomagany jest dodatkowo przez  naturalne substancje biologicznie czynne, enzymy i naturalne antybiotyki (gliotoksyna, wirydyna, trichodermina itp.). Początkowo substancje czynne zawarte są w preparacie, a następnie pod wpływem działania biopreparatu wytwarzają się w środowisku na skutek naturalnie zachodzących procesów biochemicznych. Szczepy grzybów zawarte w biopreparacie najlepiej rozwijają się na  różnych, bogatych w błonnik pozostałościach roślinnych oraz na grzybni i na owocnikach szkodliwych grzybów.  

Korzyści z wyboru biopreparatu TRICHOFIT:

 • znaczny wzrost naturalnej odporności roślin;
 • znaczny wzrost ilości plonów;
 • w przypadku  stosowania w połączeniu z chemicznymi środkami ochrony roślin, dodatkowo poprawiana jest jakość ochranianych roślin oraz zmniejsza się działanie fitotoksyczne środków ochrony roślin;
 • może być stosowany w rolnictwie ekologicznym, pozwala na uzyskanie ekologicznie czystych produktów;
 • jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt, ptaków.  

Szczegóły stosowania preparatu TRICHOFIT:  

 • może być stosowany w mieszaninach zbiornikowych o temperaturze od +10°C;
 • do przygotowania roztworu roboczego należy  stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
 • do zaprawiania nasion przygotowuje się wodny roztwór roboczy w ilości 10 l na 1t nasion, do roztworu najpierw należy wprowadzać składniki chemiczne, na końcu składniki biologiczne;
 • zabiegi na nasionach i sadzonkach powinny być wykonywane w cieniu (unikać bezpośredniego działania światła słonecznego);
 • zabiegi na roślinach należy przeprowadzać w okresach minimalnego nasłonecznienia (poranek, wieczór, noc, pochmurna pogoda). 

TRICHOFIT jest kompatybilny z chemicznymi herbicydami, insektycydami i preparatami biologicznymi. Działa silnie synergiczne z preparatami FitoProtect, Biomag Plon, Biofosforin

Jest niekompatybilny z chemicznymi fungicydami!

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.
Okres trwałości roztworu roboczego: do 6 godzin po przygotowaniu.  

ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE PREPARATU TRICHOFIT

Uprawy

Występujące problemy

Sposób aplikacji, zużycie roztworu roboczego

Dozowanie  kg/ha

Fuzorioza, zgorzel podstawy źdźbła (ophiobolesis), zgnilizna korzenia

Wstępna obróbka nasion, 10 l/t

0,3

Pszenica, jęczmień, żyto (ozime i jare)

Septorioza, helmintosporioza

Oprysk w okresie wegetacji

0,3

Słonecznik, rzepak

Zgnilizna korzeni, bakteryjna zgnilizna

Wstępna obróbka nasion, 10 l/t

0,5

Fomoza, czarna plamistość, szara i biała zgnilizna, mączniak prawdziwy rzepaku (Peronospora)

Oprysk w okresie wegetacji,
150 – 250 l/ha

0,3 - 0,5

Kukurydza

Zgnilizna korzeni, pleśń

Wstępna obróbka nasion, 10 l/t

0,5

Zgnilizna łodygi, helmintosporiza

Oprysk w okresie wegetacji, 150 – 250 l/ha

0,3

Soja

Oparzelina bakteryjna, antraknoza, septorioza

Oprysk w okresie wegetacji, 150 – 250 l/ha

0,3

Drzewa owocowe, krzewy jagodowe

Zabezpieczenie systemu korzeniowego przed porażeniem przez grzyby chorobotwórcze
Mączniak prawdziwy, monilioza (brunatna zgnilizna drzew pestkowych), biała plamistość, zgnilizna owoców, kokomikoza wiśni, czarny bakteryjny

Zaprawianie korzeni sadzonek, 10 l

Oprysk w okresie wegetacji,   500-1000 l/ha

0,3

0,3 - 0,5

Truskawki, maliny

Szara pleśń


Oprysk w fazie kwitnienia i dojrzewania owoców, belka fragaria 700– 900 l/ha, belka polowa 1000 -1500l/ha

0,5 - 1,0

Warzywa i rośliny ozdobne (uprawy polowe i szklarnie)

Fuzarioza, alternarioza (plamistość liści), brązowa plamistość, zgnilizna korzeni, peronosporoza, antraknoza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy, bakterioza

Opryskiwanie gleby przed siewem/sadzeniem sadzonek

Oprysk w okresie wegetacji, 500-1000 l/ha

0,3 - 0,5

0,3 - 0,5