Protorizin

PROTORIZIN - Preparat enzymatyczny na bazie kompleksu specyficznych proteaz, stosowany w celu zwiększenia przyswajalności składników białkowych i lepszego wykorzystania paszy.

Stosowany w celu:

 • Poprawy dostępności białek zawartych w paszy.
 • Zwiększenia poziomu przyswajalnego białka.
 • Wzrostu udziału tusz mięsnych.
 • Wzrostu produktywności.  

Stosowany w:

 • Hodowli trzody chlewnej i drobiu.
 • Hodowli ryb (przemysłowej i amatorskiej).
 • Produkcji paszy dla zwierząt.  

Dodatkowe korzyści ze stosowania preparatu:

 • Znaczna poprawa średniego dziennego przyrostu masy ciała od 5 do 15%.
 • Zwiększona wydajność uboju tusz do 3%.
 • Zmniejszone koszty żywienia, spożycia paszy i koszty produkcji.
 • Zwiększona produkcja ryb nadających się do sprzedaży na jednostkę powierzchni zbiornika.
 • Nie powoduje skutków ubocznych, nie ma przeciwwskazań.
 • Zwiększa spektrum działania enzymów celulolitycznych.
 • Pełna kompatybilność z innymi składnikami pasz.  

Preparat zawiera kompleks specyficznych proteaz (kwaśnych, obojętnych i zasadowych), co pozwala na jego stosowanie w najszerszym zakresie pH (od 2 do 8) oraz zapewnia wysoki stopień hydrolizy w stosunkowo krótkim czasie. Dawka preparatu wynosząca 0,15 kg na 1 tonę paszy w hodowli produkcyjnej odpowiada 14 kg śruty sojowej lub 18 kg śruty słonecznikowej.   

Dawkowanie:

 • 0,1 – 015 kg/t paszy