Mycolad

MYCOLAD - Pierwszorzędny adsorbent mykotoksyn do najskuteczniejszego rozwiązania problemów z mykotoksykozą w hodowli zwierząt i drobiu. Aktywna sorpcja wszystkich znanych mykotoksyn. Stymulacja wzrostu młodych zwierząt. Preparat stosuje się w diecie młodych i dorosłych zwierząt w przypadku podejrzenia i obecności mykotoksyn w paszy. Do tuczu zwierząt jako stymulator wzrostu.  

Zalety preparatu:

  • Mykotoksyny, takie jak aflatoksyna B1, zearalenon, toksyna T-2, ochratoksyna, womiotoksyna itp., są szeroko wchłaniane i neutralizowane przez preparat.
  • Redukcja zaburzenia trawienia, normalizacja trawienia.
  • Wpływa pozytywnie na odbudowę układu rozrodczego stada.
  • Blokuje i hamuje działanie wielu chorobotwórczych i warunkowo patogennych mikroorganizmów w jelitach.
  • Wzmacnia i utrzymuje układ odpornościowy i funkcje ochronne organizmu.
  • Przywraca, stymuluje i stabilizuje produktywność zwierząt.  

Dawkowanie:

  • do sorpcji i neutralizacji mykotoksyn paszowych - 0,5 kg/t,
  • jako stymulator wzrostu dla zwierząt rzeźnych - 1 kg/t  

Mykotoksyny wytwarzane przez niektóre rodzaje pleśni

Rodzaj pleśni

Rodzaj wytwarzanej toksyny

Aspergillus flavus

Aflatoksyny: В1, В2, G1, G2

A. parasiticus

Aflatoksyny В1, В2, М1, М2

A. ochraceus

Ochratoksyna

Fusarium trichoderm

Zearalenon, Т-2, DON

F. roseum

T-2, 2-deoksyniwalenol (DON)

F. graminearum

Zearalenon, DON

Penicillium viridicatum

Ochratoksyna А

P. palitans

Citrinin, Ochratoksyna А