Litocil

LITOCIL - Skoncentrowany mikrobiologiczny wielofunkcyjny środek konserwujący na bazie bakterii kwasu mlekowego. Synergistyczne połączenie dwóch typów pałeczek kwasu mlekowego, paciorkowców mlekowych i specyficznego preparatu enzymatycznego – celulazy. Maksymalny efekt ochrony surowców. Wydłużenie okresu przydatności do spożycia gotowej paszy.  

Zastosowanie:

 • Do kiszenia wszystkich rodzajów traw, kukurydzy, sianokiszonki, bagassy, liści buraków.
 • Do konserwowania pokruszonych i pełnych ziaren o dużej wilgotności.
 • Do ochrony podczas przechowywania gruboziarnistych pozostałości plonów roślinnych.  

Korzyści ze stosowania preparatu:

 • Wysoka ochrona składników odżywczych konserwowanych surowców.
 • Zapewnia szybki spadek kwasowości zakonserwowanej masy do pH 3,9 - 4,3 i utrzymuje ją na wskazanym poziomie przez cały okres przechowywania,
 • Hamuje rozwój mikroflory grzybowej i bakterii kwasu masłowego.
 • Zapewnia maksymalne zachowanie składników odżywczych i substancji biologicznie czynnych w paszy, poprawia jej smak i wartość odżywczą.
 • Normalizuje i stabilizuje żywotną aktywność mikroflory przewodu pokarmowego przeżuwaczy
 • Zapewnia najlepszą konserwację białka o 10 - 15%.
 • Pomaga zwiększyć strawność suchej masy o 5 - 10%.
 • Syntetyzuje niektóre aminokwasy i witaminy z grupy B.
 • Zmniejsza straty paszy w warstwach wierzchnich 3 - 5 razy.
 • Pasza z preparatem Litocil zwiększa średni dobowy przyrost masy młodego bydła o 5 - 12%, mleczność o 5 - 7%, zawartość tłuszczu w mleku - o 0,1%, kwasowość mleka spada o 0,1°T
 • Zapewnia gotową paszę o właściwościach probiotycznych. 

Dawkowanie:

 • Kukurydza na kiszonkę  - 2 g/t.
 • Sianokiszonka, mokre ziarno, pulpa – 3 – 4 g/t.