Litocil Plus

LITOCIL PLUS - Skoncentrowany mikrobiologiczny wielofunkcyjny środek konserwujący na bazie bakterii kwasu mlekowego i kompleksu enzymatycznego.  

Ulepszona formuła!

Synergistyczne połączenie dwóch typów pałeczek kwasu mlekowego, paciorkowców mlekowych i specyficznego kompleksu enzymatycznego (celulaza, pektynaza, beta-glukanaza, ksylanaza). Zapewnia maksymalny efekt ochrony surowców oraz wydłużenie okresu przydatności do spożycia gotowej paszy. Zaleca się stosowanie w warunkach „skrajnego” przygotowania paszy (przy niskiej lub wysokiej wilgotności surowców, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w krótkim czasie, układanie surowców do przechowywania itp.).  

Korzyści ze stosowania preparatu:

 • Wysoka ochrona składników odżywczych zakonserwowanych surowców (nawet w przypadku przekroczenia terminów wykaszania biomasy).
 • Zapewnia szybki spadek kwasowości zakonserwowanej masy do pH 3,9 - 4,3 i utrzymuje ją na określonym poziomie przez cały okres przechowywania.
 • Hamuje rozwój mikroflory grzybowej i bakterii kwasu masłowego.
 • Zapewnia maksymalne zachowanie składników odżywczych i substancji biologicznie czynnych w paszy, poprawia jej smak i wartość odżywczą.
 • Normalizuje i stabilizuje żywotną aktywność mikroflory przewodu pokarmowego przeżuwaczy.
 • Zapewnia najlepszą konserwację białka o 10 - 15%.
 • Pomaga zwiększyć strawność suchej masy o 5 - 10%.
 • Syntetyzuje niektóre aminokwasy i witaminy z grupy B.
 • Zmniejsza straty paszy w warstwach wierzchnich 3 - 5 razy.
 • Gotowa pasza na bazie preparatu Litocil Plus zwiększa średni dobowy przyrost wagi młodego stada o 5 - 12%, wydajność mleka o 5 - 7%, zawartość tłuszczu w mleku - o 0,1%, kwasowość mleka spada o 1°T.
 • Zapewnia gotową paszę o właściwościach probiotycznych. 

Dawkowanie:

 • Kukurydza na kiszonkę  - 2 g/t.
 • Sianokiszonka, mokre ziarno, pulpa – 3 – 4 g/t.