Komplezim Water

KOMPLEZIM WATER to produkt biologiczny do skutecznego oczyszczenia: jezior, stawów, zbiorników, oczek wodnych i akwariów z zanieczyszczeń organicznych, w celu
zmniejszenia zawartości substancji organicznych rozpuszczonych w wodzie, różnych związków azotu, zmniejszając tym samym zawartość metanu, siarkowodoru.
Preparat w wyniku działania redukcji materii organicznej, skutecznie ogranicza liczbę sinic w zbiornikach, wynikiem tego jest wzrost ilości wolnego tlenu i poprawa stanu sanitarnego zbiorków. Po aplikacji do środowiska wodnego, bakterie zawarte w preparacie, intensywnie rozpuszczone, zużywają produkty rozkładu organicznego, takie jak: amoniak
azotyny, azotany, fosforany, mocznik itp., zmniejszając w ten sposób ich stężenie w zbiorniku wodnym. W akwariach, stawach i basenach ze względu na szybkie zużycie rozpuszczalnych form azotu, fosforu, minerałów, preparat aktywuje procesy biologicznego
samooczyszczania się wody. Podczas hodowli ryb preparat, pozwala na utrzymanie zdrowego środowiska wodnego, zmniejsza ryzyko patogennych mikroorganizmów, zwiększa zdrowotność ryb i ich populację, pozytywnie wpływa na różnorodność gatunkową.

Jak stosować?

odmierzoną ilość preparatu rozpuścić z wodą o temperaturze otoczenia;
opady atmosferyczne nie wpływają na aktywność preparatu;
optymalne działanie preparatu, uzyskuje się w temperaturach +20°C do +30°C;
minimalna temperatura wody powinna wynosić przynajmniej +8°C. 

APLIKACJA

STOSOWANIE

DOZOWANIE

Jeziora, stawy, zbiorniki, oczka wodne, baseny naturalne

Rozpuścić preparat z wodą, wlać do zbiornika lub w miarę równomiernie rozsypać po powierzchni lustra wody*. W przypadku silnego zanieczyszczenia można dawkować 20 g/ m².

10 g/m² powierzchni zbiornika do głębokości 3 m

Akwaria

Rozpuścić preparat z wodą do uzyskania wilgotnej masy, zamieszać i wlać do zbiornika.

1 g/m³ wymieszać w 500 ml
wody

*Preparat można mieszać z piaskiem, w celu równomiernej aplikacji na lustrze wody.  

Najważniejsze korzyści:

  • oczyszcza zbiorniki wodne z mocznika, amoniaku, fosforanów, azotynów, azotanów;
  • zmniejsza akumulacji formacji dennych i rozmnażanie się patogennych mikroorganizmów;
  • tłumi rozwój glonów oraz zapobieganie „kwitnieniu” wody;
  • eliminuje nieprzyjemne zapachy wody w stojących zbiornikach wodnych;
  • nie szkodzi organizmom zwierzęcym w zbiornikach;
  • sprzyja samooczyszczaniu się zbiorników wodnych.

Komplezim Water można aplikować w obecności ryb. Istotną rzeczą jest również fakt, że opady atmosferyczne nie wpływają na aktywność preparatu.
Najbardziej skuteczne działanie preparatu, uzyskuje się w temperaturach +20°C do +30°C.
Czy wiesz, że?
Nie można stosować w basenach publicznych i w strefie ochronnej ujęć wody.

SUBSTANCJE AKTYWNE
Kompleks naturalnych mikroorganizmów i połączenie odpowiednio dobranych szczepów bakterii Bacillus spp. w ilości nie mniejszej niż 1·10⁹ CFU/g.
FORMA PREPARATU Sucha
OPAKOWANIA 20 g 1 kg 5 kg
MAGAZYNOWANIE Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od −30 °C
do +30 °С. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
OKRES TRWAŁOŚCI 36 miesięcy