Komplezim septicBiologiczny dezodoryzator preparat do zapobiegania uciążliwym zapachom.

Komplezim Septic preparat mikrobiologiczny zapobiegający uciążliwym zapachom do stosowania w systemach kanalizacyjnych, szambach, toaletach ulicznych, zbiornikach kanalizacyjnych. Zawiera mikroorganizmy niepatogenne, które są odporne na działanie kwasu moczowego i związki chemiczne powstające w odchodach.

Najważniejsze korzyści:

  • zmniejsza nasycenie uciążliwych zapachów;
  • poprawia jakość ścieków oraz ich czystość sanitarną;
  • ogranicza powstawanie amoniaku i siarkowodoru w pomieszczeniach;
  • eliminuje lepki osad denny i lepiej odwadnia w szambie i zbiornikach ściekowych;
  • wydłuża żywotności instalacji sanitarnej co przyczynia się do zmniejszenie kosztów utrzymania systemów kanalizacyjnych.

SUBSTANCJE AKTYWNE Mieszanka różnych szczepów bakterii Bacillus spp. w ilości nie
mniejszej niż 1·10⁹ CFU/g.
FORMA PREPARATU Sucha
OPAKOWANIA 20 g 1 kg 5 kg
MAGAZYNOWANIE Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od −30 °C
do +30 °С. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
OKRES TRWAŁOŚCI 36 miesięcy  

APLIKACJA

STOSOWANIE

DOZOWANIE

Szambo, toalety uliczne

Rozpuścić preparat z wodą i wlać do zbiornika

20g/10l wody

Obejścia gospodarcze, zbiorniki
oczyszczalni ścieków, zbiorniki do
magazynowania gnojowicy

Nakładać równomiernie (za pomocą opryskiwacza lub systemu rozpylającego) roztwór roboczy preparatu.

20g/10l wody na 1m³