Komplezim compost

Biologiczny preparat przyspieszający rozkład odpadów organicznych i roślinnych
Biodestruktor Komplezim Compost to preparat biologiczny zawierający specjalnie dobrane połączenie określonych szczepów mikroorganizmów – bakterii i mikromycet w ilości co najmniej 1·10⁹ CFU /g, zestaw substancji biologicznie czynnych i minerałów stanowiących podstawową pożywkę dla mikroorganizmów oraz kompleks enzymów o wyjątkowo wysokiej aktywności i odporność na warunki środowiskowe, przyspieszający procesy zachodzące w kompostowanym materiale organicznym.

Szczególnie polecany do:

  • efektywnej biodegradacji i utylizacji odpadów organicznych, resztek roślinnych w kompostownikach oraz przemysłowych kompostowniach, pryzmach i innych tego typu obiektach;
  • kompostowania suchej frakcji obornika; (zastosowanie preparatu może odbywać się w obecności zwierząt).

Biodestruktor Komplezim Compost zawiera niepatogenne formy mikroorganizmów!

Proces kompostowania:

  • Podstawą naszej metody kompostowania jest biokonwersja, w ramach której odbywa się proces humifikacji;
  • Biokonwersja odpadów organicznych – to przeróbka odpadów organicznych przy pomocy żywych mikroorganizmów do substancji przydatnych do wykorzystania w rolnictwie;
  • Humifikacją nazwano proces rozkładu resztek roślinnych pod wpływem mikroorganizmów wraz z tworzeniem ciemnego koloru produktów. 

W wyniku kompostowania odpadów masa organiczna zostaje wzbogacona w dostępne dla roślin składniki odżywcze (azot, fosfor, potas itp.), zneutralizowana zostaje patogenna mikroflora (do 45 dni) i zarodniki pasożytów oraz, a także zmniejsza się ilość celulozy, hemicelulozy i pektyny. Dodatkowo w wyniku kompostowania kompost staje się sypki, co ułatwia jego aplikację do gleby. Właściwości kompostowanego surowca, obornika są zdecydowanie lepsze niż właściwości świeżego, ponieważ jest on bogaty w kwasy humusowe, na które składają się z kwasy fulowe (rozpuszczalne w wodzie i najbardziej przyswajalne dla roślin), kwasy hymatomelanowe (rozpuszczalne w etanolu) i kwasy huminowe (rozpuszczalne w zasadach). Kompostowanie odpadów organicznych przy pomocy preparatów biologicznych, pozwala na uwolnienie z masy poddawanej kompostowaniu najbardziej przyjaznych dla roślin form składników pokarmowych i odżywczych, takich jak: aminokwasy, polisacharydy, makro i mikroelementy, węglowodany, witaminy i substancje stymulujące wzrost roślin. Stosowanie substratu kompostowego pozwala na ograniczenie nawozów mineralnych i otrzymanie dobrych plonów w technologii całkowicie ekologicznej i przyjaznej dla środowiska. Wszystkie mikroorganizmy wychodzące w skład preparatu zostały naturalnie wyizolowane z pożytecznej mikroflory glebowej. Zawarte w biologicznym preparacie bakterie tłumią chorobotwórczą mikroflorę, która niekorzystnie wpływa na proces kompostowania i jest bardzo szkodliwa dla ludzi. Natomiast mikromycety są doskonałymi destruktorami substancji organicznych, mobilizują związki azotu i wiążą go z kwasami humusowymi (do 90%), odpowiadają za neutralizację uciążliwych zapachów, spróchniają szczątki roślin i zwierząt.

Najważniejsze korzyści:

  • tłumi patogenną mikroflorę i jaja pasożytów w kompostowanym materiale;
  • otrzymuje się sypki nawóz, który łatwo zaaplikować do gleby;
  • otrzymany nawóz (masa organiczna) jest wzbogacona w składniki pokarmowe dostępne dla roślin (azot, fosfor, potas itp.);
  • mniejsza ilość celulozy, hemicelulozy i pektyny w końcowym produkcie.

Przykładowe zastosowanie oraz dozowanie:

KOMPOSTOWANIE SUCHEJ FRAKCJI
Rozpuścić 20 g preparatu w 10 l ciepłej (25–30 °C) wody. Inkubować w temperaturze pokojowej.
Obróbka wstępna: układane warstwy pokrywać równomiernie roztworem roboczym preparatu (za pomocą opryskiwacza plecakowego lub układarki z rozpylaczem) w ilości 10 l roztworu roboczego na 1 m3 masy przeznaczonej do kompostowania.
Cotygodniowo: 5 l roztworu roboczego na 1 m 3 kompostowanego podłoża, równomiernie mieszając (jeśli to możliwe).

Efekt działania produktu biologicznego trwa 6–8 tygodni.
Wilgotność kompostowanej masy nie powinna być mniejsza niż 60%. Jeżeli wilgotność jest mniejsza niż 60%, kompost należy dodatkowo zwilżyć wodą.
Ważne jest, aby monitorować wilgotność kompostu.

FORMA PREPARATU Sucha
OPAKOWANIA 20 g 1 kg 5 kg
MAGAZYNOWANIE Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od −30 °C
do +30 °С. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
OKRES TRWAŁOŚCI 36 miesięcy