Katalaza

Enzym rozszczepiający nadtlenek wodoru.
Katalaza - enzym, który katalizuje rozkład nadtlenku wodoru na tlen cząsteczkowy i wodę, bierze udział w szeregu reakcji redoks z udziałem różnych substratów. Enzym stosuje się w procesach degradacji resztkowej ilości nadtlenku wodoru w technologiach przemysłu lekkiego.
Biologiczne znaczenie katalazy polega na rozkładzie nadtlenku wodoru, który powstaje w komórkach po wystawieniu na działanie oksydaz flawoproteinowych, co zapewnia skuteczną ochronę struktur komórkowych przed zniszczeniem spowodowanym przez nadtlenek wodoru.  

Preparat: płyn

Pakowanie:
Opakowanie z tworzywa sztucznego: 1, 5, 20 l.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze od + 2 ° С do + 15 ° С w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres przechowywania: 6 miesięcy.