Humat Potasu

HUMAT POTASU to naturalny zestaw kwasów huminowych powstałych na skutek biochemicznego rozkładu związków organicznych, którego stosowanie wyraźnie poprawia wzrost i kondycję roślin uprawnych.

HUMAT POTASU wytwarzany jest z naturalnie występującego minerału leonardytu i zawiera nie mniej niż 80% naturalnych kwasów huminowych. Kwasy huminowe wspomagają naturalny rozkład związków organicznych zawartych w glebie, czym przyczyniają się do rozwoju i wzrostu korzystnej mikroflory. Wzbogacają glebę w próchnicę poprawiając jej właściwości fizyczne i chemiczne. Zawarte w preparacie kwasy nie są chemicznie wolnymi kwasami, lecz są związane z potasem, dzięki czemu posiadają zdolność do regulacji wartości pH i mogą neutralizować gleby zarówno kwasowe jak i zasadowe.

Korzyści ze stosowania preparatu HUMAT POTASU:

 • zwiększona produktywność, zdecydowanie lepsza jakość produktów (wydłużony okres przydatności do spożycia);
 • poprawa kiełkowania nasion, sprzyja tworzeniu się mocnych sadzonek;
 • wspiera rozwój naturalnego, silnego systemu korzeniowego;
 • podwyższona skuteczność środków ochrony roślin i mikronawozów;
 • zwiększony poziom przyswajania składników pokarmowych z gleby;
 • pomaga przywrócić żyzność gleby i poprawić jej strukturę;
 • sprzyja detoksykacji gleby z pestycydów, metali ciężkich i izotopów promieniotwórczych;
 • jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt.   

Szczegóły stosowania preparatu HUMAT POTASU:  

 • do zaprawiania nasion przed siewem należy przygotować  wodny roztwór w ilości 10 l na 1 t nasion;
 • przed zmieszaniem składników zaleca się przetestowanie pod kątem tworzenia się osadu (test słoikowy);
 • zaleca się stosować wodę  o temperaturze nie niższej niż pokojowa;
 • do roztworu roboczego w pierwszej kolejności powinny być wprowadzane składniki chemiczne, a następnie Humat Potasu;
 • oprysk roślin należy wykonywać podczas okresu wegetacji (2 – 4 aplikacje ze środkami ochrony roślin);
 • zaleca się aby dawka roztworu roboczego pod uprawę polową i warzywną wynosiła 200 – 300  l /ha, natomiast w sadach i jagodnikach 600 – 1000  l/ha;
 • oprysk roślin należy prowadzić w okresach minimalnej aktywności słonecznej (duże zachmurzenie, wieczór, noc, poranek);
 • w przypadku stosowania w roztworze roboczym tylko ze środkami i produktami biologicznymi, w pierwszej kolejności do roztworu roboczego powinien zostać wprowadzony Humat Potasu.

HUMAT POTASU  jest kompatybilny z pestycydami, produktami biologicznymi oraz nawozami.

Nie stosować w mieszaninach zbiornikowych o pH mniejszym niż 5,5 !!!

Preparat przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od -30°C do +30°C (forma sucha) lub w temperaturze od 0°C do +30°C (forma płynna). 
Okres trwałości preparatu: 5 lat (forma sucha) oraz 3 lata (forma płynna).
Roztwory robocze powinny być przygotowywane bezpośrednio przed użyciem i zużywane natychmiast po przygotowaniu.   


STOSOWANIE I DOZOWANIE PREPARATU HUMAT POTASU

Sposób przetwarzania

Dozowanie (forma sucha)

Dozowanie (forma płynna)

Zaprawianie nasion przed siewem 

0,2 kg na 1t nasion

1-2 l na 1t nasion

Podczas okresu wegetacji (solo lub w mieszaninach zbiornikowych z biologicznymi lub chemicznymi środkami ochrony roślin)

0,05-0,1 kg/ha

0,25-0,75 l/ha

Nawadnianie kroplowe

0,15-0,20 kg na 1000 l wody /ha

0,75-1,00 l na 600 – 1000 l wody /ha

*Przed użyciem zawartość pojemnika wstrząsnąć.