FitoProtect

FITOPROTECT  jest naturalnym biokomponentem, który bardzo pozytywnie wpływa na wzrost roślin, przyczyniając do zwiększenia plonów. Ten biokompleks składa się przede wszystkim ze starannie wyselekcjonowanych szczepów pożytecznych bakterii rewitalizujących środowisko, które dodatkowo sprzyjają niwelowaniu różnych problemów pojawiających się podczas uprawy od momentu siewu aż do okresu zbiorów.  

Rekomendowane zastosowania preparatu FITOPROTECT:  

 • zaprawianie (namaczanie) nasion, korzeni sadzonek warzyw i materiału nasadzeniowego przed siewem lub sadzeniem do gleby;
 • w trakcie przygotowywania gleby w szklarniach i  na rabatach przed sadzeniem sadzonek;
 • do dekontaminacja kompostu;
 • zapobiegawczy oprysk roślin;
 • obróbka gleby przed sadzeniem ziemniaków i pomidorów, jeśli w poprzednich latach doszło do silnego uszkodzenia przez zarazę ziemniaka;
 • zaprawianie bulw i cebul kwiatowych przed sadzeniem i składowaniem;
 • oprysk drzew i krzewów owocowych przez cały sezon wegetacyjny;
 • oprysk w pomieszczeniach (magazyny warzyw, szklarnie) przed złożeniem warzyw i owoców do przechowywania.  

FITOPROTECT jest przyjaznym dla środowiska bioproduktem o szerokim spektrum działania. Dzięki swoim naturalnym właściwościom antagonistycznym, skutecznie ogranicza działanie oraz rozprzestrzenianie się niepożądanych mikroorganizmów z rodzaju: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium i inne. Charakteryzuje się wysoką biologiczną skutecznością przeciw oponentom upraw roślinnych które, mogą powodować gnicie korzeni, zniszczenie bulw ziemniaków, przedwczesne gnicie owoców, porażenie zbóż, porażanie roślin strączkowych, itp. Biopreparat jest bezpieczny dla ludzi i może być stosowany w okresie od siewu do zbiorów. Również tuż przed, lub nawet w trakcie zbiorów, bez zachowania koniecznego w innych przypadkach okresu karencji.  

Korzyści z wyboru biopreparatu FITOPROTECT:

 • znaczny wzrost naturalnej odporności roślin;
 • znaczny wzrost plonów;
 • stosowany w połączeniu z chemicznymi fungicydami pomaga zwiększyć ich skuteczność (zwiększyć efekt ochronny) i zmniejszyć prawdopodobieństwo nabywania przez patogeny odporności na środki ochrony roślin;
 • w przypadku  stosowania w połączeniu z chemicznymi środkami ochrony roślin wykazuje działanie stymulujące wzrost i rozwój roślin oraz zmniejsza działanie fitotoksyczne środków ochrony roślin;
 • może być stosowany w rolnictwie ekologicznym;
 • jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.  

Szczegóły stosowania preparatu FITOPROTECT:  

 • do przygotowania roztworu roboczego należy  stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
 • do zaprawiania nasion przygotowuje się wodny roztwór roboczy w ilości 10 l na 1 t nasion, do roztworu najpierw należy wprowadzać składniki chemiczne, na końcu składniki biologiczne;
 • zabiegi na nasionach i sadzonkach powinny być wykonywane w cieniu (unikać bezpośredniego działania światła słonecznego);
 • zabiegi na roślinach należy przeprowadzać w okresach minimalnego nasłonecznienia (poranek, wieczór, noc, pochmurna pogoda).  

Preparat jest kompatybilny z insektycydami, herbicydami, preparatami biologicznymi, nawozami i chemicznymi fungicydami. Preparat działa synergicznie z produktami Trichofit, Biomag Plon i Celulat L.

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji .
Okres trwałości roztworu roboczego: do 3 godzin po przygotowaniu.  

ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE PREPARATU FITOPROTECT

Uprawy

Występujące problemy

Sposób aplikacji, zużycie roztworu roboczego

Dozowanie kg/ha

Pleśnienie i gnicie nasion, zgnilizna korzeni

Przedsiewne zaprawianie nasion, 10 l na 1 t nasion 

1,0 - 1,5

Pszenica, żyto

Pleśń śnieżna, mączniak prawdziwy, septorioza,

Oprysk upraw w fazie krzewienia, 250-300 l/ha

1,0 - 2,0

Septorioza, bakterioza

Oprysk w okresie wegetacji

1,0 - 1,5

Rośliny przemysłowe (buraki cukrowe, rzepak)

Szereg chorób grzybowych i bakteryjnych

Oprysk w okresie wegetacji

0,8 - 1,5

Rośliny strączkowe

Pleśnienie i gnicie nasion, zgnilizna korzeni, mączniak prawdziwy

Wstępna obróbka nasion, 10 -15 l na 1t nasion 

0,5 – 1,5

Askochytoza, bakterioza, peronosporoza

Oprysk w okresie wegetacji

1,0 – 2,0

Ziemniaki

Zaraza ziemniaka, rizoktonioza, więdnięcie, sucha i mokra zgnilizna bulw

Przedsiewne zaprawianie bulw, 30 l na 1t 

0,5

Zaraza ziemniaka, alternarioza, makrosporioza

Oprysk roślin w okresie wegetacji,  300-400 l/ha

1,0 – 2,0

Kapusta

Czarna nóżka, bakterioza naczyniowa

Wstępne namaczanie nasion przez 1-2 godz., a następnie suszenie w cieniu. Namaczanie korzeni sadzonek na 1-2 godziny przed sadzeniem.

30 – 40 g/l wody

Pomidory

Zgnilizna korzeni, rak bakteryjny, fuzaryjne więdnięcie

Namaczanie korzeni sadzonek w zawiesinie na 30 – 40 minut przed sadzeniem

50 g na 1l roztworu roboczego

Zaraza ziemniaka, brunatna plamistość liści, alternarioza

Oprysk w okresie wegetacji, 300 - 400 l/ha

1,0 – 2,0

Ogórki

Zgnilizna korzeni, fuzaryjne więdnięcie, bakteriozy

Wstępne namaczanie nasion przez 1-2 godziny

25 g na 1l roztworu roboczego

Mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

Oprysk roślin w okresie wegetacji, 400 - 700 l/ha

1,5 – 2,0

Drzewa owocowe, krzewy jagodowe, winorośl

Mączniak prawdziwy, kokomykoza, zgnilizna owoców

Oprysk w okresie wegetacji, oprysk opadłych liści jesienią i wiosną, 600-800 l/ha

2,0 – 4,0

Nawadnianie

Zależnie od uprawy

Deszczowanie lub fertygacja 

2,0 – 4,0 kg na 5000l wody