Bowecyd

BOWECYD to preparat nowej generacji, pozwalający ograniczać problemy związane z występowaniem w uprawach szkodliwych owadów, jednocześnie poprawiając kondycję i witalność roślin. Preparat przeznaczony do stosowania w:

Zalety stosowania preparatu BOWECYD:

 • usuwa problemy związane z występowaniem w glebie owadów mogących niekorzystnie wpływać na uprawy, takich jak: turkucie, drutowce, rolnice, larwy stonki ziemniaczanej i inne;
 • coroczne stosowanie preparatu sprzyja znacznemu zmniejszeniu populacji szkodliwych owadów, które nie nabywają odporności na preparat, dlatego zapewniona jest jego wysoka skuteczność;
 • dzięki redukcji szkodników następuje wzrost plonów o 12-30%; 
 • poprawa kondycji roślin, stymulacja wzrostu oraz tworzenie silnego systemu korzeniowego, a tym samym zwiększenie obszaru odżywiania roślin;
 • zwiększa intensywność fotosyntezy, podnosi zawartość chlorofilu o 10–24%;
 • zwiększa tolerancję roślin na niekorzystne czynniki środowiska (wichury, ekstremalne temperatury itp.), a także zmniejsza efekt fitotoksyczny związany ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin (herbicydów i fungicydów);
 • stymuluje odporność roślin na choroby gnilne korzeni, zmniejsza uszkodzenia roślin wywoływane przez rizoktoniozy i zarazy;
 • preparat jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Szczegóły stosowania biopreparatu BOWECYD:

 • do zaprawiania bulw ziemniaka, roztwór roboczy należy przygotować zgodnie z tabelą zalecanych dawek preparatu 1–2 godziny przed planowanym aplikowaniem;
 • do przygotowania roztworu roboczego należy stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
 • przy opryskiwaniu gleby lub roślin stosować preparat rano, wieczorem lub w pochmurną i bezwietrzną pogodę, przy temperaturze od +12°С do +30°С;
 • zalecane pH roztworu roboczego to 5,5 - 7,0;
 • obróbkę bulw można przeprowadzić dwiema metodami, równomiernie rozłożone bulwy ziemniaka opryskiwać ręcznie lub za pomocą urządzeń przemysłowych przy zachowaniu zalecanej dawki preparatu i zużyciu roztworu roboczego;
 • w suchej glebie skuteczność działania preparatu jest znacznie zredukowana.  

Preparat jest kompatybilny z biopreparatami, regulatorami wzrostu, insektycydami i nawozami. Konieczne jest przepłukanie opryskiwacza po zastosowaniu preparatu. Jest kompatybilny z fungicydami i fumigantami.  

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres trwałości preparatu: 18 miesięcy od daty produkcji. Okres trwałości roztworu roboczego: zużyć natychmiast po przygotowaniu.  

ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE PREPARATU BOWECYD

Uprawy

Występujące problemy

Dozowanie

Wprowadzenie do gleby (oprysk)

Jesienią lub wiosną przed siewem/sadzeniem

5 kg / ha 

Zaprawianie sadzeniaków

Przed sadzeniem

2,0 – 2,5 kg/ha (standardowo) 

Ochrona przed stonką ziemniaczaną

W momencie wystąpienia u roślin stresów biotycznych i abiotycznych, od fazy kwitnienia (BBCH 50) do fazy dojrzewania owoców ( BBCH 85)

1,5 – 2,0 kg/ha przy zużyciu roztworu roboczego 200 – 500 l/ha