Biovit L

BIOVIT L - Antybiotyk paszowy stosowany jako środek leczniczy i profilaktyczny w hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu. Składnikiem aktywnym praparatu jest chlortetracyklina wykazująca szeroki zakres działania na patogeny. Szczególnie skuteczna jet w kwaśnym środowisku. Działa na większość drobnoustrojów, riketsje, pierwotniaki (ameby, plazmodium) i niektóre główne wirusy.  

Stosowany w celu:

  • Profilaktyki i leczenie chorób o etiologii bakteryjnej i wirusowej.
  • Zwiększenia bezpieczeństwa młodych zwierząt podczas odchowu.
  • Zwiększenia produktywność.  

Zalety preparatu:

  • Wysoka skuteczność w pasterelozie, kolibakteriozie, salmonellozie, odoskrzelowym zapaleniu płuc, zapaleniu żołądka i jelit, koliseptomii, leptospirozie, nekrobakteriozie i innych chorobach.
  • Wspomaga poprawę młodego metabolizmu i zmniejsza zużycie paszy na jednostkę produkcji o 4 - 10%.
  • Zwiększa odporność zwierząt i ptaków na choroby przewodu pokarmowego.
  • Pozytywnie wpływa na produktywność młodych zwierząt i ptaków.
  • Zwiększa średni dobowy przyrost wagi młodych zwierząt o 5 - 10% oraz ptaków o 3 - 6%.

Rekomendowane dawkowanie preparatu:

Zwierzęta

Ilość preparatu g / 1t paszy

Cielęta 1 - 6 miesięcy

625

Prosięta

625

Prosięta wcześnie odsadzone

357

Świnie 2 - 4 miesiące

250

Młode owce

375

Owce tuczone

250

Kurczęta 1 - 30 dni

500

Kurczęta 31 - 60 dni

375

Młode kurczaki 61 - 90 dni

250