BiomagPlon

BiomagPlon to nowoczesny biotechnologiczny utrwalacz azotu, preparat poprawiający wzrost i kondycję systemu korzeniowego oraz całych roślin, wspomaga naturalne systemy obronne roślin do walki z chorobotwórczymi patogenami. Preparat polecany jest szczególnie do:

 • przedsiewnego zaprawiania nasion i sadzonek;
 • uprawy zbóż;
 • upraw przemysłowych (buraki cukrowe);
 • uprawy warzyw;
 • drzew i krzewów owocowych;
 • uprawy roślin doniczkowych;
 • do poprawiania żyzności gleby.

Korzystne działanie preparatu BiomagPlon wynika z naturalnego połączenia dwóch czynników. Zawarte w preparacie mikroorganizmy Bacillus azotofixan, po pierwsze zdolne są do pochłaniania azotu zawartego w powietrzu i przekształcania go w najbardziej przyjazne i najlepiej przyswajalne związki azotowe przekazywanie roślinom uprawnym. Dzięki takiej naturalnej symbiozie, w zależności od rodzaju, do uprawy może zostać dostarczone od 20 kg do 45 kg azotu na hektar. Po drugie zdolne są do syntezy różnych substancji biologicznie czynnych, takich jak auksyny, fitohormony, gibereliny i cytokininy, antybiotyki, witaminy z grupy B, kwasy organiczne oraz aminokwasy, które również dzięki tej unikatowej naturalnej symbiozie przekazywane są roślinom w najbardziej przyjaznej postaci.  

Główne korzyści ze stosowania preparatu BiomagPlon:

 • zwiększenie plonów o 5 – 15%;
 • polepszenie jakości produktów;
 • poprawienie o 5 - 15% kiełkowania nasion;
 • polepszenie ukorzenienia sadzonek warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych;
 • przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego;
 • zwiększenie odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe i środowiskowe;
 • zwiększona intensywność fotosyntezy (nawet do 15%);
 • aktywacja i stymulacja naturalnego metabolizmu azotu w roślinach;
 • wspomaga naturalną syntezę fitohormonów – regulatorów wzrostu oraz naturalnych substancji chroniących przed patogenami;
 • działa skutecznie przez cały okres wzrostu roślin zarówno w uprawach polowych jak i szklarniach/tunelach;
 • zmniejszenie zużycia saletry amonowej (do 100 kg/ha);
 • zmniejszenie toksycznego wpływu na glebę nawozów sztucznych i pestycydów;
 • aktywacja pożytecznej fauny glebowej;
 • przywraca żyzność oraz poprawia strukturę gleby.  

Szczegóły stosowania preparatu BiomagPlon:

 • do zaprawiania nasion przed siewem należy przygotować 10 l roztworu roboczego na 1 t nasion;
 • do przygotowania roztworu roboczego należy  stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
 • nasiona i sadzonki należy zaprawiać w cieniu, pod zadaszeniem, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych, zabieg ten należy wykonać nie później niż 3 – 5 dni przed wysiewem (sadzeniem) do gleby, zaprawione nasiona i sadzonki chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz temperaturą powyżej +25°C;
 • opryski roślin w okresie wegetacji zaleca się wykonywać w okresach minimalnej aktywności słonecznej (rano, wieczorem, w nocy, podczas pochmurnej pogody);
 • podczas przygotowywania roztworu roboczego najpierw należy rozpuścić substancje chemiczne, a następnie wprowadzić substancje biologiczne, roztwór roboczy należy przechowywać tak aby nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.   

Preparat BiomagPlon jest kompatybilny z herbicydami, insektycydami i nawozami sztucznymi. Nie zaleca się stosować z chemicznymi fungicydami.  

Potwierdzono wysoką skuteczność utrwalania azotu w glebie przez BiomagPlon w mieszaninie z  Biofosforinem i Celulatem L, zwłaszcza  w środowisku o wysokiej zawartości błonnika będącego również ważnym źródłem węgla. Zastosowanie preparatu BiomagPlon z preparatami Biofosforin i FitoProtect w przedsiewnej obróbce gleby zwiększa plony i podnosi zawartość cukru w burakach cukrowych.  

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.
Okres trwałości roztworu roboczego: do 3 godzin po przygotowaniu.  

UWAGA!
Wprowadzanie do gleby dużych dawek azotu mineralnego (powyżej 30kg N /ha w czystym składniku) może przyczynić się do degradacji wszystkich typów żyjących w glebie bakterii wiążących azot i w konsekwencji stopniowo zatrzymać procesy wiązania azotu.

SPOSOBY APLIKACJI I DOZOWANIE PREPARATU BiomagPlon

Sposób aplikacji

Dozowanie

Ochrona nasion zbóż oraz roślin strączkowych

0,25 – 0,50 kg/t

Ochrona nasion roślin przemysłowych (kukurydza, słonecznik, rzepak, itp.)

0,50 – 1,0 kg/t

Opryskiwanie gleby opryskiwaczem przed siewem roślin

1,0 - 1,5 kg/ha 
(zużycie roztworu roboczego 300-500 l/ha)

Nawożenie (nawadnianie kropelkowe - fertygacja)

1,0 - 2,0 kg/ha (nie mniej niż 5000 l wody /ha)