Biofosforin

BIOFOSFORIN to naturalny biotechnologiczny mobilizator fosforu i potasu, preparat o przedłużonym działaniu, poprawiający właściwości gleby. Biopreparat znacznie poprawia kondycję systemu korzeniowego i naturalną odporności roślin uprawnych. Preparat polecany jest szczególnie do:

 • przedsiewnego zaprawiania nasion,
 • zaprawiania systemu korzeniowego sadzonek,
 • dokarmiania korzeniowego roślin,   w celu poprawy żyzności gleby poprzez zwiększenie biologicznie dostępnych dla roślin form fosforu, potasu, wapnia, żelaza i magnezu.

Działanie biopreparatu BIOFOSFORIN opiera się na naturalnej zdolności wyselekcjonowanych szczepów bakterii Bacillus megaterium do przekształcania znajdujących się w glebie, niedostępnych związków fosforu i potasu, zmagazynowanych w trudno rozpuszczalnych nawozach oraz masie organicznej (słomie, poplonach, oborniku, itp.) w formy łatwo przyswajalne przez rośliny, co wpływa na lepsze odżywienie roślin tymi składnikami. Preparat najskuteczniej działa w strefie korzeniowej roślin (ryzosferze), dlatego optymalną metodą aplikacji jest zaprawianie nasion, zaprawianie korzeni sadzonek, opryskiwanie gleby podczas siewu, a także późniejsze opryskiwanie gleby.  

Główne korzyści ze stosowania preparatu BIOFOSFORIN:

 • większe plony i lepsza jakość produktów nawet o 10 – 20%;
 • polepszone o 10 – 15% kiełkowanie nasion, dobre ukorzenienie sadzonek warzyw, krzewów i drzewek owocowych, oraz roślin ozdobnych;
 • pozwala obniżyć zużycie nawozów fosforowo – potasowych nawet o 20 – 30%;
 • zwiększona intensywność i szybkość kiełkowania nasion,
 • lepsze przystosowanie roślin do mogących wystąpić niekorzystnych warunków pogodowych lub nieoczekiwanych zdarzeń atmosferycznych;
 • zwiększona zawartość w glebie przyswajalnych form:  potasu do 20%, fosforu do 50%;
 • aktywuje pożyteczną mikroflorę i poprawia mikrostrukturę gleby;
 • działa skutecznie zarówno na glebach otwartych jak i w uprawach zamkniętych;
 • sprzyja procesom glebotwórczym podczas rekultywacji, przywraca żyzność gleby.  

Szczegóły stosowania preparatu BIOFOSFORIN:  

 • do przygotowania roztworu roboczego należy  stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
 • do zaprawiania nasion zaleca się przygotować wodny roztwór preparatu w ilości 10 l na  1 t nasion;
 • do roztworu roboczego należy najpierw wprowadzić składniki chemiczne, a jako ostatnie składniki biologiczne;
 • nasiona i materiał do sadzenia powinny być zaprawiane w cieniu lub pod zadaszeniem, w celu uniknięcia bezpośredniego działania światła słonecznego; zaprawiony materiał należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +25°C;
 • do opryskiwania gleby dawka roztworu roboczego powinna wynosić 250 – 300 l/ha,
 • opryski należy wykonywać w okresach minimalnej aktywności słonecznej (rano, wieczorem, w nocy lub podczas zachmurzenia).   

Preparat jest kompatybilny z insektycydami, herbicydami, środkami biologicznymi, nawozami sztucznymi i większością fungicydów. Działa synergicznie z BiomagPlon , TRICHOFIT, FitoProtect, CELULAT L.  

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.
Okres trwałości roztworu roboczego: do 3 godzin po przygotowaniu.  

SPOSOBY APLIKACJI I DOZOWANIA PREPARATU BIOFOSFORIN

Zastosowanie

Dozowanie

Wstępna obróbka nasion  zawiesiną preparatu w ilości  10 l roztworu na 1 t nasion

1,0 - 2,0 kg na 1 t nasion

Zaprawianie (moczenie) sadzonek i korzeni sadzonek w ciągu 5-10 minut w roztworze preparatu

150 g na 5 l wody (100 jednostek)

Oprysk gleby w celu poprawy żyzności (przed uprawą, talerzowaniem)

0,5 - 1,0 kg/ha

Nawożenie (nawadnianie kroplowe - fertygacja)

2 - 5 kg/ha (nie mniej niż 5000 l wody /ha)