Batalad L.

Preparat enzymatyczny Beta-Glukanaza

Opis produktu

Preparat zawiera kompleks enzymów trawiących, z których głównym jest β-glukanaza (endo-β-1,4-glukanaza, KF 3.2.1.6) powodująca rozkład β-glukanów i celulozy zawartych w surowcach zbożowych, poprzez hydrolizę wiązań β-1,4-glikozydowych. Preparat uzyskuje się w hodowli szczepu Myceliophthora fergusii.

Działanie

Skutecznie rozkłada β-glukany i inne nieskrobiowe polisacharydy surowców zbożowych.

Betalad

  • zmniejsza lepkość zatoru
  • zwiększa prędkość filtrowania
  • zapobiega występowaniu specyficznych zmętnień związanych z obecnością β-glukanów

Enzym jest dostępny w następujących postaciach i działaniach:
Forma - płynna
Aktywność [jd/g] - 10000
*Według TU preparat jest standaryzowany na aktywność beta-glukanazy, ale ma także aktywność celulazy i ksylanazy.

Wygląd : Gęsty płyn w odcieniach od żółtego do jasnobrązowego 
Ciężar właściwy: Nie mniej niż 1,15 g/mol Odcień produktu może się różnić w zależności od partii, ale nie wpływa to na wskaźniki jakości

Aktywność enzymu

Jedną jednostkę aktywności 1,4-β-glukanazy definiuje się jako ilość enzymu, która może tworzyć 1umol cukrów redukujących (w ekwiwalencie glukozy) podczas hydrolizy wiązań 1-4 między dwoma rodnikami β-D-ksylozydowymi 1,4-β-glukanów przez minutę w 50⁰C i przy pH 5,0.

Właściwości fizyko - chemiczne

Na rysunku 1 i 2 przedstawiono wpływ temperatury i pH na aktywność preparatu. Enzym jest najbardziej aktywny w temperaturze od 65°C do 70°C i przy pH od 4,0 do 4,5.

Temperatura - warunki optymalne  65⁰C - 70⁰C - zakres działania  40⁰C - 80⁰C 

pH - warunki optymalne 4,0 - 4,5 - zakres działania 3,5 - 6,5

Dawkowanie

Zależy od przetwarzanego surowca i parametrów procesu technologicznego. Zalecamy dozowanie 0,1-0,3 l/t jako zakres początkowy dla dalszej optymalizacji.

Przechowywanie i stabilność

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 2°C do + 15°C w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Produkt zachowuje deklarowaną aktywność przez 6 miesięcy od daty produkcji. Produkt przechowywany w zalecanych warunkach powyżej określonego terminu może być używany bez ograniczeń. Należy jednak przeprowadzić monitorowanie aktywności i dostosowanie dawki.

Status GMO

Preparat otrzymuje się w hodowli wyselekcjonowanego naturalnego szczepu mikroorganizmów izolowanych bez zastosowania technologii inżynierii genetycznej.

Opakowania

Kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności: 1kg, 5 kg, 20 kg. Inne rodzaje opakowań są dostępne na życzenie.

Bezpieczeństwo

Wszystkie enzymy mają ostrzeżenie: Szkodliwy - jest białkiem enzymatycznym. Nie wdychać pyłu, nie wdychać aerozolu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Szczegółowe informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z preparatem enzymatycznym można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.