Aminokwas Plus

AMINOKWAS PLUS to biopreparat o wysokiej zawartości naturalnych aminokwasów pochodzenia roślinnego oraz innych substancji biologicznie czynnych, znacznie poprawiający kondycję oraz plonowanie roślin uprawnych. Preparat polecany jest szczególnie w uprawach:  

 • zbóż (podczas krzewienia i na początku formowania źdźbła),
 • roślin strączkowych (podczas kiełkowania oraz w fazie 5-6 liści),
 • kukurydzy i słonecznika,
 • rzepaku,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw,
 • sadów i jagodników.  

AMINOKWAS PLUS to złożony zestaw zasadowych wolnych aminokwasów pochodzenia roślinnego otrzymanych w wyniku enzymatycznej hydrolizy, dzięki czemu aminokwasy są w postaci łatwo przyswajalnych przez rośliny L-α-aminokwasów i mogą szybko zostać zaangażowane w procesy metaboliczne, bez dodatkowego wysiłku energetycznego ze strony roślin.  W skład biopreparatu wchodzą również inne substancje biologicznie czynne, które pozytywnie wpływają na metabolizm roślin, takie jak: witaminy z grupy B, fitohormony, kwasy organiczne, itp. Stosując biopreparat AMINOKWAS PLUS w odpowiednich (krytycznych) fazach wzrostu i rozwoju, dostarcza się roślinom niezbędne i łatwo przyswajalne aminokwasy, w wyniku czego uwolniona zostaje dodatkowa energia zużywana na ważne procesy fizjologiczne, w tym na formowanie się wysokojakościowych plonów.   

Substancje biologicznie czynne wraz z naturalnymi aminokwasami stymulują wzrost i rozwój roślin, wpływają pozytywnie na procesy metaboliczne, poprawiają wchłanianie makro- i mikroelementów, zwiększają aktywność fotosyntezy oraz zwiększają ilość i jakość plonów.

Korzyści z zastosowania preparatu AMINOKWAS PLUS:

 • znaczna jakościowa i ilościowa poprawa wzrostu i rozwoju roślin;
 • zwiększona wydajność i jakość plonów;
 • zwiększona aktywność procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w roślinach, która powoduje wzrost wydajności upraw;
 • sprawniejsza przemiana i szybsza synteza białek ochronnych;
 • tworzenie większej ilości kwiatów i kwiatostanów;
 • pozwala szybko zregenerować rośliny po uszkodzeniach gradowych oraz mechanicznych uszkodzeniach roślin (powodowanych przez ulewne deszcze, wiatry, itp.);
 • szybka regeneracja roślin po stresie (za niskie lub za wysokie temperatury, susza);
 • wspomaga naturalną regenerację roślin po uszkodzeniu przez szkodniki lub choroby;
 • usprawnia rozwój systemu korzeniowego i organów generatywnych roślin;
 • poprawia przyswajalność oraz metabolizm makro- i mikroelementów;
 • wspomaga wchłanianie substancji aktywnych;
 • wpływa na równomierne pokrycie liści cieczą roboczą;
 • reguluje pH roztworu roboczego.   

Biopreparat AMINOKWAS PLUS jest kompatybilny z pestycydami, produktami biologicznymi i nawozami sztucznymi. Może być stosowany w każdym systemie ochrony roślin, w mieszaninach zbiornikowych zaleca się przeprowadzenie testu strącania (testu słoikowego). Zużycie cieczy roboczej dla upraw polowych (pszenica, rzepak, kukurydza, itp.) 300-500 l / ha oraz dla upraw jagodowych, sadowniczych i warzyw (truskawka, borówka, wiśnia, jabłonie, grusze, papryka, kalafior, itp.) 500-1000 l / ha.

Skład preparatu: wolne aminokwasy - 134 g/l, azot całkowity - 24 g/l, fosfor rozpuszczalny w wodzie - 20 g/l, potas rozpuszczalny w wodzie - 20 g/l.   

Okres trwałości preparatu: 24 miesiące.

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +2°C do +30°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.
Okres trwałości roztworu roboczego: zużyć niezwłocznie po przygotowaniu.

ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE PREPARATU AMINOKWAS PLUS

Uprawy

Okres stosowania

Dozowanie, l/ha (t)

Jesień: krzewienie (przy temperaturze nie mniejszej niż 5⁰C)

1,0 – 2,0

Zboża

Wiosna: koniec krzewienia – początek strzelania w źdźbło

1,0 – 3,0

Faza liścia flagowego

1,0 - 3,0

Rośliny strączkowe

Kiełkowanie

1,0 - 2,0

Faza 5 – 6 liści

1,0 - 1,5

Kukurydza, słonecznik

Faza 5 – 7 liści

2,0 – 3,0

Rzepak

Jesień: jednoczenie z regulatorami wzrostu

2,0 – 3,0

Wiosna: przy regeneracji roślin po zimie (w mieszaninach zbiornikowych)

1,5 - 2,0

Buraki cukrowe

1,5 – 2 dni po zastosowaniu herbicydów

1,0 – 1,5

Zwarcie międzyrzędzi (wspólnie z fungicydami)

1,5 – 2,0

Drzewa i krzewy owocowe

Formowanie pąków, przed kwitnieniem, po kwitnieniu

2,0 – 3,0

Truskawki, poziomki

Rozwój kwiatostanu - początek kwitnienia

2,0 – 3,0

Koniec kwitnienia

1,5 - 2,0

*Przed dodaniem preparatu do roztworu roboczego zawartość należy dokładnie wstrząsnąć!