AduMax

AduMax to zawierający naturalny polisacharyd adiuwant powierzchniowo czynny stosowany w celu zwiększenia skuteczności działania zawartych w roztworach roboczych środków ochrony roślin oraz nawozów. AduMax poprawia przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni  oraz wspomaga migrację substancji odżywczych i ochronnych w głębsze warstwy roślin.   

Stosowanie AduMax zalecane jest szczególnie w celu zwiększenia skuteczności działania herbicydów, fungicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu, do poprawy przenikania w głębsze warstwy roślin odżywczych mikro- i makroelementów. Preparat może być stosowany do upraw polowych, drzew i krzewów owocowych, upraw warzyw i upraw specjalnych.

Powierzchnie większości roślin (również zaatakowanych przez patogenne grzyby i bakterie) oraz powierzchnie ciała większości szkodników pokryte są ochronnymi hydrofobowymi warstwami woskowymi, które powodują spływanie kropel wodnych roztworów roboczych. AduMax zmniejsza napięcie powierzchniowe roztworów roboczych dzięki czemu skutecznie przylegają one do powierzchni i nie spływają, a substancje czynne zawarte w roztworze roboczym rozprowadzane są na powierzchni i wnikają do rośliny około 8 – 16 razy lepiej.  Dzięki unikalnym składnikom adiuwant AduMax zmniejsza straty spowodowane parowaniem, lotnością, rozkładem pod wpływem promieni słonecznych i wymywaniem przez opady składników roztworów roboczych. AduMax zwiększa skuteczność działania przede wszystkim preparatów biologicznych oraz chemicznych środków ochrony roślin i nawozów.    

Korzyści ze stosowania preparatu:

  • oszczędność kosztów roboczych o 15–25%;
  • pozwala obniżyć wskaźnik zużycia pestycydów do minimalnej zalecanej dawki, co obniża koszty o 15-25% i zwiększa szybkość opryskiwania do 12-15 km/h;
  • podczas zaprawiania nasion, poprawia jakość aplikacji preparatów i zapobiega utracie substancji czynnych, a podczas siewu zatrzymuje wilgoć wokół nasion i przyspiesza ich kiełkowanie;
  • poprawia jakość stosowania herbicydów doglebowych i zapewnia zatrzymywanie ich w górnej warstwie gleby nawet w przypadku nadmiernych opadów.  

Szczegóły stosowania preparatu AduMax:

  • po napełnieniu 2/3 zbiornika opryskiwacza wodą, należy w odpowiedniej kolejności dodać wszystkie składniki roztworu roboczego, a  następnie adiuwant AduMax, uzupełnić zbiornik opryskiwacza ciągle mieszając;
  • preparat jest kompatybilny z większością preparatów biologicznych i agrochemikaliów.

UWAGA!!!
Nie należy opryskiwać upraw, które są w stresie (z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, problemów z odżywianiem, po zastosowaniu pestycydów, itp.). Nie należy stosować ze środkami ochrony roślin podczas wysokiej temperatury i intensywnego nasłonecznienia.  

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od 0°C do +20°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.  


ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE PREPARATU AduMax

Uprawy

Zużycie wody, l/ha

Dozowanie

Uprawy polowe

200 - 250

50 - 10 ml/ha

Drzewa i krzewy owocowe

600 - 1000

200 - 300 ml/ha

Zaprawianie nasion przed siewem

10 l/t

10 ml/t

Stosowanie z herbicydami glebowymi

200 - 300

75 - 150 ml/ha

Inne

0,015 - 0,02% objętości roztworu roboczego

*Przed użyciem zawartość pojemnika wstrząsnąć.